Pt. Narendranath Dhar – Bageshree (Sarod, BSK Baithak, 2013)